06.12.2018.

hadis

"Ko želi da bude nastanjen u sred Dženneta neka se drži džemata. Onog koga raduje njegovo dobro djelo, a rastuži njegovo loše djelo to vam je mu'min."

(Tirmizi)
06.12.2018.

Abdulvahid ibn Zejd je rekao:

"Ne znam da je neko djelo vrijednije od strpljenja, izuzev zadovoljstva, i ne znam za viši i ugledniji stepen od zadovoljstva. Zadovoljstvo je vrhunac ljubavi."

05.12.2018.

Fudajl ibn Ijaz

"Onome ko se Allaha boji, ništa ne može nauditi. Onome ko se boji nekoga mimo Allaha dž.,š., ništa ne može koristiti."

05.12.2018.

hadis

Čuvaj se dove (kletve) onoga kome je nepravda učinjena, jer zaista između njegove dove i Allaha ne postoji nikakav zastor.
(Bilježi Buhari)
05.12.2018.

Paulo Koeljo

"Ljudsko biće ima dva velika problema:

-prvi je, da zna kad treba da počne,

-drugi-da zna kad treba da prestane."

04.12.2018.

Tvrdoća srca

"U srcu postoji jedna vrsta osorosti i grubosti koju ne može ukloniti ništa osim zikrullaha-svjesnosti i spominjanja Allaha dž.š.! Stoga, svaki musliman  mora liječiti osorost svoga srca putem zikrullaha!"
Jedan čovjek reče Hasanu el-Basriju:
-O Ebu Se'ide, moram ti se požaliti na tvrdoću i osorost moga srca!
Hasan el-Basri mu reče:
-Omekšaj svoje srce zikrullahom!"
04.02.2015.

Kako raspoznati dan od noći

U halki su sjedili učitelj i učenici. Učitelj je postavio pitanje učenicima:
'Kako biste najsigurnije prepoznali čas kada završava noć, a počinje dan?'
Jedan učenik reče:
'Kad u daljini vidiš neku životinju i uspiješ razabrati je li krava ili konj.'
'Ne tako', odgovori učitelj..
Opet neko reče:'Kad u daljini vidiš drvo i razabereš je li palma ili vrba.'
'Ne, ni tako', odgovori učitelj.
'Kad mognemo razlikovati bijeli od crnog konca', doda treći učenik.
'Ne, ni tako!'
'Pa kako onda?'-ipitali su učenici.
'Evo kako, kad pogledaš lice bilo kojeg čovjeka, pa u njemu prepoznaš brata. Kad pogledaš lice bilo koje žene, i prepoznaš lice sestre. Ako to ne vidiš, onda uzalud razabireš dan i noći. Onda je svejedno koji je sunčev sat-za tebe je još noć.'

04.02.2015.

Omer ibn 'Abdul-Aziz je govorio:

 ''Zaista se noć i dan bave tobom, pa bolje je da se ti baviš njima.''

03.02.2015.

Ibnul-Kajjim El-Dževzi rekao je:

 ’’Najbolje i najkorisnije razmišljanje je razmišljanje o važnosti vremena u ljudskom životu. Znalac je onaj ko je spoznao vrijednost vremena, jer onaj ko upropasti vrijeme taj je upropastio sva njegova dobra. Zato što su sva dobra svijeta povezana s vremenom, i onaj ko izgubi vrijeme, on dobrote za kojima čezne nikad dostiči neće.’’

                                                            


03.02.2015.

Abdullah ibn Mes'ud je govorio:

''Ni za čim se nisam kajao kao za novim danom u kojem se skrati moj život, a ne poveća se moje dobro djelo.'' 

03.02.2015.

Aid El-Karni je rekao:

’’Čovječe, ne prizivaj događaje, zar želiš da dijete umre prije nego što se rodi? Zar hoćeš da plod ubereš prije nego što sazrije? Sutra je neizvjesno, nestvarno. Ono ne postoji, nema boje ni okusa. Zašto se onda toliko zaokupljamo njime, bojimo se njegove nesreće i onoga što se treba zbiti? Očekujemo da će ono doći s puno nedaća, a ne znamo šta stoji između nas i sutra i da li ćemo ga doživjeti.’’

03.02.2015.

Upozoravajući na brzinu protoka vremena i važnost njegovog iskorištavanja u dobru, neki pjesnik je rekao:

’’Ljudsko srce kuca i kao da svom sahibiji kaže:
Život je samo tren i ne dozvoli da te duga nada slaže
Priskrbi sebi vječni spomen prije nego smrt ti dođe
A on pripada onom ko sutra kroz džennetsku kapiju prođe
Ako sigurno znaš da je cijeli tvoj život samo jedan čas
Zašto ga onda ne čuvaš i zašto ne učiniš da on bude tvoj spas
Pazi da ne upropastiš taj čas, i njegovu vrijednost dobro shvati
Ako želiš spas i ponos, onda iskoristi vrijeme i dobrih djela se hvati.’’

03.02.2015.

Sadika A.

"Slabi ljudi se ne mogu izmanipulisati drugačije nego preko njihovih slabosti. Oholim osobama se manipuliše laskanjem, sebičnim ispunjavajući njihove lične interese, paranoičnim ljudima se manipuliše zastrašivanjem. Narod koji pristane biti izmanipulisan je kriv za svoj izbor i nije nepravedno da snosi posljedice svoga izbora."

03.02.2015.

Ahmed od Ibn Abbasa prenosi da je Muhammed a.s., rekao:

"Oblačite bijelu odjeću, jer ona je najbolja odjeća, i u nju umotavajte svoje mrtve."

03.02.2015.

Kažu:

"Žalost se javlja kad smo previše vezani za sebe i materijalne stvari."

02.02.2015.

U Nehdžu-l-belagi stoji:

"Kako li je divna poniznost i skromnost bogatih koji traže u ime Boga u odnosu na siromašne,a bolje od toga je umišljenost i ponos siromašnih koji se oslanjaju na Boga u odnosu na bogate."

02.02.2015.

:)

"Brak iz računa je zajednica ljudi koji nikada ne mogu računati jedno na drugo."

02.02.2015.

Kažu:

"Kad cvijet  procvjeta, pčela dolazi sama."

02.02.2015.

Jasmina Ć.

"Stvarna ljubaznost u osobi je velika snaga, koja vidi, shvata, ali se nikada ne upliće. Kao grana drveta, samo dodiruje zemlju, ali se nikada ne ukorijeni. Nikada se ne uplitati u nečiji razum već pomoći, to je blagost."

02.02.2015.

Sadika A.

"Civiliziran čovjek je produhovljena osoba koja ne forsira svoje ja, ne umišlja da je sveznajuća, a još ni iz pelena nije izašla, koja nije ohola, koja zajednicu ili kolektiv drži ravnima sebi ili čak važnijim od sebe, koja čvrsto vjeruje u naš uspjeh, a ne moj uspjeh. To su istinski civilizirani  ljudi koji služe čovječanstvu i civilizaciji."

02.02.2015.

Kažu:

"Želiš li znati tajnu sreće? Živi daleko od loših prijatelja."

02.02.2015.

...

"Kazano je da vođe stvaraju ljude i da ljudi stvaraju vođe."

02.02.2015.

Poslanik je kazao:

"Molio sam svoga Gospodara da moj ummet sačuva od četiri stvari, pa ih je sačuvao od dvije, a nije mi udovoljio druge dvije. Molio sam Allaha da ih spasi od kamene kiše sa neba i potopa iz Zemlje, da ne dozvoli njihovu podjelu na razne stranke i da ne okuse žestinu jedni drugih, pa ih je Allah zaštitio od kamenovanja sa neba i poplave iz Zemlje, ali ih nije zaštitio od međusobnih nereda i ubistava."

01.02.2015.

Kažu:

"Nema ničeg plemenitijeg od prizora majke sa djetetom."

01.02.2015.

Lukman je govorio svome sinu:

 "Sine, moli Allaha i nadaj se, ali nikad ne budi siguran da ti se neće desiti ono što ti nije drago, a boj Ga se, tako da u tom strahu nikad ne izgubiš nadu u Njegovu milost''. Sin ga je na to upitao: ''Oče, a kako ću to postići kad imam samo jedno srce?!'' Mudri Lukman mu odgovori: ''Sinčiću moj, mu'min ima dva srca. Srce kojim se nada i moli i srce kojim se boji!''

01.02.2015.

Sadika A.

"Život nas često provjerava kroz patnju, a zavodi nas preko radosti. Zato, učinimo da radost provjerava naše srce, a patnja put do Istine."

01.02.2015.

Kažu:

"Nema sreće u tuđoj avliji."

01.02.2015.

U Kur'anu se kaže:

"A Božije kazne se ne boji samo narod kome propast predstoji."

01.02.2015.

Gandi

"Pravi izvor naših prava su naše dužnosti. Ako svi ispunimo svoje obaveze, lahko ćemo ostvariti i svoja prava. Ne izvršimo li svoje dužnosti, naša prava će se udaljavati od nas kao svjetla što lebde u zraku. Što ih više slijedimo, ona bježe sve dalje."

01.02.2015.

Kažu:

"Najgora samoća je samoća u grupi."

01.02.2015.

Jasmina Ć.

"Potreba našeg stvarnoga srca, našeg bitka nije da 'uzme' bilo šta već 'da da' šta je već tamo."

01.02.2015.

W. Glaser

"U demokratskom odgoju vanjska kontrola zamjenjuje se unutarnjim nadzorom."

01.02.2015.

Katade

"Allah dž.š., daje da se ljudi međusobno druže shodno njihovim djelima, pa je vjernik prijatelj vjerniku gdje god se našao, a nevjernik prijatelj nevjerniku gdje god se našao. Iman nije pusta želja i gizdanje."

01.02.2015.

...

Imam Buhari bilježi riječi Džabira r.a.:"Allahov Poslanik a.s. nas je podučavao istihari,u svim poslovima, kao što nas je podučavao suri iz Kur’ana. Govorio bi nam:
”Kada neko od vas hoće da nešto uradi,neka klanja dva rekata,mimo farza,a potom neka kaže: “Allahu,Tebe pitam za odgovor pomoću Tvoga znanja i od Tebe tražim pomoć Tvojom moći; Molim Te za Tvoju veliku dobrotu, jer Ti to možeš, a ja ne mogu I jer Ti to znaš,a ja ne znam.Ti si jedini znalac tajnog. Allahu, ako je ovo(imenovati o čemu se radi), dobro za mene moju vjeru i moj život i moju smrt ,omogući da se dogodi, olakšaj mi, zatim me blagoslovi time. A ako će u ovome (djelu ili događaju) biti zlo za mene, vjeru moju i život moj i moju smrt, otkloni ga od mene- mene sačuvaj od njega. Odredi mi u tome dobro gdje god ono bilo i zatim me učini zadovoljnim s time”

31.01.2015.

Platon

"Kad smo bolesni mi biramo školovanog i vještog ljekara, a ne onoga koji je lijep i rječit. Ako je cijela država bolesna, zašto onda ne tražimo službu najmudrijih i najboljih?"

31.01.2015.

Kažu:

"Odgovor se čuje kad je pitanje postavljeno."

31.01.2015.

Aida K.

"Neka nama mobilnih telefona. Treba ponekad javiti nekome nešto sms-om. Dobrodošli su i kratki pozivi s mobitela. Neka i elektronske pošte. Ali neka nama nas-nas neotuđenih, nas na druženje, šetnju, nas na razgovor i kahvenisanje opušteno spremnih."

31.01.2015.

Kažu:

"Čovjeka primaju u društvo prema odjeći koju nosi, a ispraćaju ga prema duhu koji je pokazao."

30.01.2015.

Džafer Es-Sadik

"Pripazi se dva svojstva, naglosti i ljenosti. Jer, ako si nagao, nećeš izdržati na istini, a ako si lijen, nećeš izvršavati prava."

30.01.2015.

Zanimljiva anegdota :)

Pita čovjek ženu: 'Zašto je vas Bog stvorio ljepšim spolom?'
'Da biste se vi muškarci mogli zaljubiti u nas'-odgovori žena.
'A zašto vas je stvorio kraće pameti'-ponovo upita čovjek.
'Da bismo se mi mogle zaljubiti u vas.'

30.01.2015.

Mersiha H.

"Zato učimo svoju djecu da kroz ovozemaljski životni put tragaju za duhovnim ispunjenjem. Da im u te svrhe tijela služe a ne da oni služe svojim tijelima. Konačno, u Vječnost će ponjeti samo ono što ih je obogatilo ili osiromašilo u duhovnom smislu, napuštajući ono što ionako zemlji pripada-svoja prolazna i ograničena tijela."

30.01.2015.

Kažu:

"Ako želite uspjeti u društvu, ubijte svoju savjest."

30.01.2015.

Šekspir

"Neki se uzdižu grijehom, a neki padaju u vrlini."

30.01.2015.

...

"Brak nastaje iz ljubavi, a ljubav je najveća milost koja nam na Zemlji može biti podarena."

30.01.2015.

Kažu:

"Posjetioci uvijek donose radost; ako ne pri dolasku, onda sigurno pri odlasku."

29.01.2015.

Džafer Es-Sadik je rekao Džabiru Hajjanu:

" O Džabire, znaj da vjera nije drugo nego mudrost."

29.01.2015.

...

Jedan mudar čovjek je rekao da disanje nije samo aparat koji nam pomaže da živimo, već slika koja pokazuje kako živimo.

29.01.2015.

hfz Bugari

"Savršen brak će biti kod onih koji se najprije razvedu od sebe, a onda se vjenčaju s nekim drugim."

29.01.2015.

Sadika A.

"Oni koji okrenu prošlo dobro u izvor radosti,a prošlo  zlo u lekciju života koračaju putem Mudrosti."

28.01.2015.

Halil Džubran

"Nježnost i dobrota nisu znakovi slabosti i očajanja već manifestacije snage i odlučnosti. "

28.01.2015.

Dr. Đon Grej

"Muškarci se svađaju za pravo da budu slobodni dok se žene svađaju za pravo da budu neraspoložene. Muškarcima je potreban prazan prostor, a ženama razumjevanje."

28.01.2015.

Platon

"Najveća je pogreška u liječenju bolesnika u tome što se tijelo i duša previše odvajaju jedno od drugoga, a zapravo se uopće ne mogu odvojiti. Upravo to ne vide grčki liječnici i zato im se javljaju tolike bolesti; oni, naime, nikada ne vide cjelinu, jer tamo gdje se cjelina osjeća loše, nije moguće da je jedan njezin dio zdrav."

27.01.2015.

Hazreti Ali je rekao:

"Boga mi, tako ste nevični paljevini plamena borbenog. Protiv vas se spletkari, a vi ne uzvraćate. Granice vaše se sužavaju, a vi se ne srdite. Oni koji rade protiv vas ne spavaju, a vi se bezbrižno zabavljate. Boga mi, podjarmeni su oni koji jedni druge u nevolji ostavljaju. Smutnja se pojavila i nema nikoga da joj se suprostavi i izmjeni je, niti ikoga da odvrati od nje ili da suzdržava od nje. Zar se vi, sa svojstvima takvim, nadate da ćete osigurati prebivalište u kući Svetosti Njegove i biti odani zaljubljenici u Njega?! Prokletstvo Božije na onima koji naređuju dobro, ali ga izostavljaju i na onima koji odvraćaju od zla, ali ga sami čine."

27.01.2015.

Kažu:

"Samo je jedan kutak svemira koji sigurno možete poraviti, a to ste vi."

27.01.2015.

...

"Svaki put kad  imaš nekakvu slutnju o nečemu i na nju obratiš pažnju iznevjeriš Boga. Svaki put kad primiš ponudu da se s nekim pomiriš, ili prekineš sukob, a ne obratiš pažnju na to, iznevjeriš Boga. Svaki put kad bratu ili sestri ne uzvratiš mir ili osmjeh, i kad hodaš po noćnim nebom, strahopoštovanja dostojnog, i ne podigneš pogled kako bi pogledom obuhvatio njegovu ljepotu, ti iznevjeriš Boga. Znaš li to?!"

27.01.2015.

Hadis Kudsijj

"Učini svoju brigu jednom brigom! Učini svoj govor jednim govorom!I učini svoje tijelo živim tako da ga nikad ne obuzme zaborav! Ko god Me zaboravlja, nije Me briga u kojoj će dolini zalutat!"

27.01.2015.

Aleksandar Solženjcin

"Teško je primjeniti žrtvovanje i samoprijekor na sebe zato što smo u političkom, javnom i privatnom životu već davno zlatni ključ samopouzdanja bacili na dno okeana. Ukoliko ličnost nije usmjerena ka vrijednostima većim od sebe same, tada je neminovno preuzimaju pokvarenost i truhlež. Ili: istinsko duhovno zadovoljstvo možemo iskusiti ne grabljenjen, nego odbijajući grabiti."

26.01.2015.

Lejla P.

"Nemojmo se zavaravati ako nekome pošaljemo SMS ili mu na facebooku napišemo da nam je drago što je dobio dijete ili novi posao, to nije nužno neiskreno, ali definitivno odiše manjkom ljubavi i brige. Prava prijateljstva znače posjete, zagrljaje, rukovanje, zajednički smijeh i suze, pomoć i poklone. Ukoliko sa nekim održavate formalan odnos, onda je slanje poruka sasvim razumljiv nivo bliskosti. Ali ne dopustite da vam kvalitetna prijateljstva nestanu u šumi virtualnih surogata za ljubav."

26.01.2015.

Halid Ertugrul

"Sreća se šeće oko Vas, ali je Vi ne osjećate! Ne žurite, pažljivo gledajte oko sebe! Ne budite od onih koji trče za srećom a od nje odustaju zbog žurbe!"

26.01.2015.

Kažu:

"Prekomjeran ponos oznaka je sitne duše."

26.01.2015.

...

"Pravi prijatelj vas nikada neće izdati. Otvoreno će vam reći ili pokazati u čemu se sve možete na NJEGA OSLONITI. U odnosu između vas laž i patvarenost su nepoznanice. Prijatelj vam toleriše i prašta, ali ne prelazi olahko preko vaših pogreški a da vas ne upozori na njih i to na način koji vas neće dovesti u neugodnu situaciju. Savjeti se uvijek daju nasamo. Prijatelj se veseli vašem uspjehu, a žalosti vašim nevoljama. Prijatelj nikada ne ucjenjuje. Djeluje umirujuće na vas. U prisustvu takve osobe osjećate sigurnost, a i vaša ličnost postaje sigurnija spoznajom da imate nekoga koga možete nazvati PRIJATELJEM."

24.01.2015.

Gandi

"Ne poznajem većeg grijeha od tlačenja nevinih ljudi u ime Boga."

24.01.2015.

Sadika A.

"Gledaj na ono što je vrijeme skrilo iza tebe sa duhovnom snagom;čekaj na ono što je pred tobom sa mirom u duši."

24.01.2015.

hadis

"Najdraži Allahovi robovi su oni koji najviše koriste Njegovim robovima i njvrijedniji su u ispunjavanju Njegova prava. To su upravo oni koji vole dobro i činjenje dobrih djela."

24.01.2015.

Kažu:

"Učitelj se pojavljuje kad je učenik spreman."

24.01.2015.

Vođa pravovjernih je rekao:

"Iskoristite priliku za dovom u pet slučajeva:
-prilikom učenja Kur'ana,
-prilikom ezana,
-prilikom padanja kiše,
-kod susreta dvaju tabora gdje se očekuje šehadet i
-prilikom upučivanja dove obespravljenog, jer takva dova nema zastora od arša."

23.01.2015.

U Nehdžu-l-belagi stoji:

"Škrtost je sramota, plašljivost je nedostatak za čovjeka, siromaštvo tupi razum i logiku inteligentnog, siromah je i u svom gradu stranac, slabost je za čovjeka bolest i šteta, dok je strpljenje hrabrost, isposništvo je bogatstvo, a pobožnost je štit."

22.01.2015.

Kažu:

"Jaki pobjeđuju slabe, ali mudri pobjeđuju jake."

17.01.2015.

Narodna izreka kaže:

"Rano lezi i rano ustani, da bi bio zdrav, bogat i bistre pameti."

16.01.2015.

Platon

"Na svijetu uvijek postoji nekoliko nadahnutih ljudi čije je poznanstvo od neprocjenjive vrijednosti."

15.01.2015.

Kažu:

"Pravednost je potpora ljudima i ukras vođama."

14.01.2015.

Prenosi se da je Allah rekao Musau:

"Moli Me jezikom kojim Me nisi ogriješio!" "Gospodaru, odkud meni takvo nešto?!", upita je on, a Allah mu je rekao: "Uputi Mi dovu jezikom nekog drugog!"

13.01.2015.

...

Nekada davno poslao jedan Bošnjak sina u Istanbul na studije. Predavanja su se sastojala u tome da muderris uđe u razred, nazove selam i cijeli čas šuti i on i učenici. Nakon godinu dana vratio se mladić u Bosnu i otac ga upita šta je naučio u Stambolu. Sin mu kaže da nije naučio ništa, jer je cijelu godinu na časovima šutio i on i muderris.
Spremi se otac ovog učenika i krene u Istanbul. Nađe muderrisa i kaže mu: "Ja sam poslao svoje dijete da kod tebe nešto nauči, a dijete mi nije ništa naučilo." Muderris mu kaza: "Učili smo cijelu godinu." "Kako ste učili kad ste cijelu godinu šutjeli?", reče učenikov otac. Muderis mu na kraju objasni šutnju sljedećim riječima: "Ja prvo svoje učenike naučim da znaju šutjeti, a sljedećih godina ću ih učiti da znaju kada, gdje, šta i kako će govoriti."

10.01.2015.

Jasmina Ć.

"Lotos cvijet ne pretvara blato u bilo šta drugo. Blato je blato. Ipak, blato ima sastojak potreban rastu cvijeta. Isto je i s nama. Mi smo u situaciji da nam se ne dopada 'biti u blatu', a li to je, vjerovatno, najsigurnija pozicija koja postoji ako bismo samo mogli da je prepoznamo, ne da je preokrećemo već da dopustimo da iz nje 'rastemo'. "

09.01.2015.

...

"Nekada se rimski plemić klanjao prolazeći pored trudne žene iz naroda, iskazujući tako svoje poštovanje prema budućoj majci."

05.01.2015.

W. H. Auden

"Hiljade su živjele bez ljubavi, ali niko bez vode."

04.01.2015.

hadis

"Jedite, pijte i sadaku udjeljujte, ali bez oholosti i pretjerivanja, jer Allah dž.š., voli vidjeti trag Svojih blagodati kojima je obdario Svoga roba."
(Ahmed, Nesai i Ibn Madže)

03.01.2015.

Janusz Korezak

"Dijete u majčin život unosi pjesmu šutnje. Od količine vremena koje s njim provodi, kada ono ništa ne traži nego prosto živi, od misli kojima ga vrijedno obavija ovisi njezin sadržaj, program, snaga, stvaralaštvo;majka u tihoj kontemplaciji sazrijeva, uz dijete, do nadahnuća za kojim žudi odgajateljski rad. Ne iz knjige, nego iz sebe."

31.12.2014.

Wordsworth

"Najbolje u čovjekovom životu su njegova mala, bezimena nezapamćena djela dobrote, pažnje i ljubavi."

30.12.2014.

Fatima Rusev

"Jedino mi je žao što je toliko Bosanaca umrlo, da bi na kraju imali tako malo razloga za živjeti."

29.12.2014.

Erich Fromm

"Što više pogrešnih odluka, to srce postaje tvrđe, što više ispravnih odluka, to je srce mekše-punije."

28.12.2014.

Jednom je rečeno:

"Poraženi se opravdavaju, uspješni napreduju."

28.12.2014.

Pablo Neruda u svojim stihovima kaže:

"Lagano umire onaj koji ne putuje, onaj koji ne čita.....onaj koji ne nalazi zadovoljstvo u sebi."

27.12.2014.

hadis

"Slava je teškoća, udobnost je nedostatak slave!"

26.12.2014.

...

"Sreća za kojom tragaš zove te pet puta dnevno.
Ne zaboravi, namaz je spas, radost i smiraj."

25.12.2014.

Aida Tule

"Nije isto samo živjeti i biti svjestan života."

23.12.2014.

Umm Ahmed bint Aiša je kazala:

"Moja majka mi je rekla: 'O kćeri, ne traži zadovoljstvo u onome što umire i nemoj čeznuti za onim što nestaje.'"

19.12.2014.

Kažu:

"Žrtve su,prije svega, ljudi koji žive život kako im drugi diktiraju."

10.12.2014.

U jednoj se poslovici kaže:

"Svi čuju kad govoriš, prijatelj sluša šta kažeš, a najbolji prijatelj čuje ono i što nisi rekao."

16.11.2014.

Džermana Š.

"Uvijek sam smatrala da ljude treba mjeriti prema darovima koje donose ovom svijetu, a ne prema smislu ili besmislu naših izvanjskih školjki."

16.11.2014.

.

"Ne možete mjenjati ulicu, školu, državne zakone, ali sigurno možete u svojoj kući napraviti atmosferu koja je islamska. Ne brani vam niko da držite levhu na zidu, učite Kur'an u kući, da razgovarate o temama koje su vezane za islamski odgoj, da organizujete iftare i da se uzajamno posjećujete sa ljudima koji slično žive. To djeca pamte i nose kroz život kao sigurnost, pogotovu kada dođu krizni momenti u životu."

15.11.2014.

Kažu:

"Krajnji domet pravednosti je pravednost prema samom sebi."

14.11.2014.

Aida T.

"Pogrešno je reći da se nema vremena, vrijeme je uvijek tu,ono nikuda ne ide. Na nama je da odlučimo u šta ga je vrijedno uložiti."

13.11.2014.

Neko je rekao:

"Zakon je da ne bude zakona."

13.11.2014.

...

"Jedna karakteristika za ljubav jeste to da što je više daješ sve je više imaš, što je više zadržavaš za sebe sve je manje imaš. Zato je to davanje ljubavi ženi, majci, bratu, sestri ustvari povećanje njene vrijednosti."

12.11.2014.

Barbara De Angelis

"Ljubav i dobrota nikad nisu protraćene. Oni uvijek naprave razliku. Oni blagosiljaju onoga ko ih prima, ali i onoga ko ih daje. "

11.11.2014.

Kažu:

"Mnogi misle da imaju dobro srce, a zapravo imaju samo slabe živce."

09.11.2014.

...

Ruski patrijarh je silnu naplavu rokerskih, drogeraških i homoseksualnih pokreta, nakon pada komunizma, širom Rusije prokomentarisao:
"Umjesto da su nas spojili na svoju tehnologiju i civilizaciju, oni su nas pripojili na svoju kanalizaciju."

08.11.2014.

Sadika.A.

"Prije bi se trebali boriti za očuvanje našeg identiteta svim plemenitim načinima, nego međusobno se boriti do samouništenja."


Stariji postovi