12.06.2014.

Perzijska mudrost

"Kad si se rodio, ti si plakao,
a drugi su se veselili.
Živi tako da se u trenutku smrti ti veseliš,
a drugi plaču."