20.06.2014.

Halid Ertugrul

"Lijek za dosadu je rad. Prazno vrijeme dosańĎuje."