03.07.2014.

Buharija prenosi od Abdullaha da rekao je:

 "Kada je objavljen ajet: ''Bit će sigurni samo oni koji vjeru u i vjerovanje svoje s nepravdom ne miješaju'', ashabi Allahovog Poslanika zabrinuli su se pa su rekli: 'Koji to od nas neće miješati svoje vjerovanje s nepravdom?' Allahov Poslanik, a.s., rekao je: 'Nije to tako. Zar niste čuli govor Lukmanov?: ''O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, širk je, zaista, velika nepravda.''