04.07.2014.

hadis

"Milostinja prema siromahu je -milostinja, a prema rodbini-milostinja i rodbinska veza."