26.08.2014.

Gete je jednom rekao:

"Svaki život mogućan je kad ne gubiš sebe sama. Sve se može izgubiti kad ostaneš ono što si."