02.09.2014.

hadis

"Za troje se zaklinjem:
-da se imovina neće umanjiti od milostinje (sadake),
-da će Allah robu koji oprosti samo povećati veličinu, i
-da će Allah uzdići onoga koji radi Allaha bude skroman."