07.09.2014.

Bernard Shaw

"Moj način zbijanja šale je da kažem istinu. To je najsmješnija šala na svijetu."