15.09.2014.

Prenosi se da je neko upitao Šekika El-Belhija na čemu temelji svoj tevvekul, pa je on odgovorio:

"Svoj tevvekul i pouzdanje u Allaha temeljim na četiri spoznaje:
-znam da imam obaveze koje niko za mene neće izvršiti, pa se trudim da ih u potpunosti izvršim;
-znam da moju nafaku neće drugi pojesti i zbog toga sam potpuno smiren u duši;
-znam da me Allah vidi u svakoj situaciji i u svakom stanju, pa Ga se stidim i
-znam da mi je rok određen i da me smrt čeka, pa se stalno pripremam za taj čas da me smrt ne iznenadi."