15.09.2014.

Jedan mislilac je kazao:

"Mislili smo da Izrael drži Gazu pod okupacijom, a sada vidimo da Izrael drži cijeli arapski svijet okupiran, a da je jedino Gaza slobodna."