18.09.2014.

hadis

"Koja je bolest veća od škrtosti?"