21.09.2014.

Aida T.

"Onog momenta kad je čovjek prestao slušati i osluškivati, a počeo se razbacivati pričom, narušio je ravnotežu stanja na planeti koju je lakomisleno preuzeo u emanet."