25.09.2014.

Mahatma Gandi

"Bolje je umrijeti plemenitom smrću (ili zadovoljiti se smrću), ako ne možemo već živjeti kao slobodni ljudi."