26.09.2014.

hadis

"Najbolji su drugovi kod Allaha oni koji su najbolji prema svom drugu, a najbolji komšija onaj koji je najbolji prema svom komšiji."