27.09.2014.

Diskursi

"Nijedan čovjek nije slobodan ako nije sam svoj gospodar."