30.09.2014.

Lejla P.

"Neki ljudi nisu u stanju u stvarnom životu da podnesu konflikt koji nastane raspravom te imaju poteškoća sa prihvatanjem toga da se uvijek povlače jer nemaju društvene vještine koje bi ih iz te rasprave dovele do zaključka kao pobjednike. Zbog toga oni u internet diskusijama nalaze plodno tlo za prividno rješavanje ovog problema u komunikaciji."