14.10.2014.

Mahatma Gandi

"Žena mora prestati smatrati sebe predmetom muškarčeve požude. Lijek za to je više u njenim rukama, nego u rukama muškarca."