15.10.2014.

Džafer Es-Sadik

"Najdraži rob Allahu je čovjek istinoljubiv u govoru, koji pazi na namaz i na ono što mu je Allah propisao kao obavezno, te ispunjava povjereni mu emanet."