16.10.2014.

...

"Da bi iskrenost bila potpuna ona mora biti prisutna u tri stvari. Mora biti prisutna u čovjekovom srcu, mora se nalaziti u namjerama koje stoje iza naših djela i mora se nalaziti u riječima koje čovjek govori."