16.10.2014.

...

Poslanik a.s., je jednom prilikom rekao ashabima: "Šetajte se džennetskim vrtovima", pa su ga upitali: "O Allahov poslaniče, šta su to džennetski vrtovi?", a on im reče:"Skupovi gdje se Allah spominje."