23.10.2014.

Savjetujući svoga sina mudri Lukman je rekao:

 ''Sinčiću, preporučit ću ti neke osobine, ako ih budeš stekao, ostaćeš uvažavan i respektiran:
Budi jednako prijazan i prema onome ko ti je blizak i prema onome koji to nije;
svoju nepromišljenost sustegni i od plemenitog i od prezrenog; čuvaj svoju braću,
održavaj rodbinske veze i osiguraj ih od toga da ćeš pridavati pažnju riječima klevetnika o njima i riječima ogovarača koji žele da te iskvare i da te prevare. Neka tvoja braća budu sigurna, kada se rastanete da ih nećeš spominjati po mahanama, kao ni oni tebe! Upitaj za savjet, sine moj, onoga koji je iskusan jer će ti on dati savjet koji je skupo platio a ti ćeš ga dobiti badava. Trojica se poznaju u tri slučaja: blag čovjek u srdžbi, hrabar u borbi i prijatelj u nevolji ."