25.10.2014.

U jednoj izreci se kaže:

"Talenat može propasti, ali genije nikada."