26.10.2014.

Sadika A.

"Ne treba vjerovati da bi nas drugi vidjeli, treba vjerovati kako bi se mogli sami vidjeti!"