28.10.2014.

Rekao je jedan pjesnik:

’’Dužnost ljudi je da se pokaju, ali je napuštanje grijeha preče.

Strpljivost u teškim trenucima je teška, ali je ispuštanje nagrade preče.

Vrijeme je u svojoj promjenljivosti čudno, ali je nemar ljudi čudniji.