29.10.2014.

Lukman je govorio svome sinu:

"O, sinko moj, neka ti je na umu dvoje, a drugo dvoje, ako ikako možeš, zaboravi. Dvoje koje ti uvijek treba biti na umu su Allah dž.š., i smrt, a dvoje koje trebaš zaboraviti su dobročinstvo koje si nekome učinio i nepravda koju je tebi neko učinio."