06.11.2014.

U hadisu se kaže:

"Ko kod svog predpostavljenog (vladara) vidi nešto loše, neka se strpi, jer niko ko se razilazi sa zajednicom i za pedalj, neće umrijeti osim kao paganin!"
(Buhari i Muslim )