07.11.2014.

Jedan je mudrac rekao:

"Jedina nada za ovo čovječanstvo leži u nježnosti žene, a ne u grubosti muškarca."