16.11.2014.

Džermana Š.

"Uvijek sam smatrala da ljude treba mjeriti prema darovima koje donose ovom svijetu, a ne prema smislu ili besmislu naših izvanjskih školjki."