10.12.2014.

U jednoj se poslovici kaže:

"Svi čuju kad govoriš, prijatelj sluša šta kažeš, a najbolji prijatelj čuje ono i što nisi rekao."