04.01.2015.

hadis

"Jedite, pijte i sadaku udjeljujte, ali bez oholosti i pretjerivanja, jer Allah dž.š., voli vidjeti trag Svojih blagodati kojima je obdario Svoga roba."
(Ahmed, Nesai i Ibn Madže)