10.01.2015.

Jasmina Ć.

"Lotos cvijet ne pretvara blato u bilo šta drugo. Blato je blato. Ipak, blato ima sastojak potreban rastu cvijeta. Isto je i s nama. Mi smo u situaciji da nam se ne dopada 'biti u blatu', a li to je, vjerovatno, najsigurnija pozicija koja postoji ako bismo samo mogli da je prepoznamo, ne da je preokrećemo već da dopustimo da iz nje 'rastemo'. "