13.01.2015.

...

Nekada davno poslao jedan Bošnjak sina u Istanbul na studije. Predavanja su se sastojala u tome da muderris uđe u razred, nazove selam i cijeli čas šuti i on i učenici. Nakon godinu dana vratio se mladić u Bosnu i otac ga upita šta je naučio u Stambolu. Sin mu kaže da nije naučio ništa, jer je cijelu godinu na časovima šutio i on i muderris.
Spremi se otac ovog učenika i krene u Istanbul. Nađe muderrisa i kaže mu: "Ja sam poslao svoje dijete da kod tebe nešto nauči, a dijete mi nije ništa naučilo." Muderris mu kaza: "Učili smo cijelu godinu." "Kako ste učili kad ste cijelu godinu šutjeli?", reče učenikov otac. Muderis mu na kraju objasni šutnju sljedećim riječima: "Ja prvo svoje učenike naučim da znaju šutjeti, a sljedećih godina ću ih učiti da znaju kada, gdje, šta i kako će govoriti."