24.01.2015.

Vođa pravovjernih je rekao:

"Iskoristite priliku za dovom u pet slučajeva:
-prilikom učenja Kur'ana,
-prilikom ezana,
-prilikom padanja kiše,
-kod susreta dvaju tabora gdje se očekuje šehadet i
-prilikom upučivanja dove obespravljenog, jer takva dova nema zastora od arša."