28.01.2015.

Dr. Đon Grej

"Muškarci se svađaju za pravo da budu slobodni dok se žene svađaju za pravo da budu neraspoložene. Muškarcima je potreban prazan prostor, a ženama razumjevanje."