29.01.2015.

Džafer Es-Sadik je rekao Džabiru Hajjanu:

" O Džabire, znaj da vjera nije drugo nego mudrost."