29.01.2015.

...

Jedan mudar čovjek je rekao da disanje nije samo aparat koji nam pomaže da živimo, već slika koja pokazuje kako živimo.