30.01.2015.

Džafer Es-Sadik

"Pripazi se dva svojstva, naglosti i ljenosti. Jer, ako si nagao, nećeš izdržati na istini, a ako si lijen, nećeš izvršavati prava."