30.01.2015.

Šekspir

"Neki se uzdižu grijehom, a neki padaju u vrlini."