01.02.2015.

Lukman je govorio svome sinu:

 "Sine, moli Allaha i nadaj se, ali nikad ne budi siguran da ti se neće desiti ono što ti nije drago, a boj Ga se, tako da u tom strahu nikad ne izgubiš nadu u Njegovu milost''. Sin ga je na to upitao: ''Oče, a kako ću to postići kad imam samo jedno srce?!'' Mudri Lukman mu odgovori: ''Sinčiću moj, mu'min ima dva srca. Srce kojim se nada i moli i srce kojim se boji!''