01.02.2015.

...

Imam Buhari bilježi riječi Džabira r.a.:"Allahov Poslanik a.s. nas je podučavao istihari,u svim poslovima, kao što nas je podučavao suri iz Kur’ana. Govorio bi nam:
”Kada neko od vas hoće da nešto uradi,neka klanja dva rekata,mimo farza,a potom neka kaže: “Allahu,Tebe pitam za odgovor pomoću Tvoga znanja i od Tebe tražim pomoć Tvojom moći; Molim Te za Tvoju veliku dobrotu, jer Ti to možeš, a ja ne mogu I jer Ti to znaš,a ja ne znam.Ti si jedini znalac tajnog. Allahu, ako je ovo(imenovati o čemu se radi), dobro za mene moju vjeru i moj život i moju smrt ,omogući da se dogodi, olakšaj mi, zatim me blagoslovi time. A ako će u ovome (djelu ili događaju) biti zlo za mene, vjeru moju i život moj i moju smrt, otkloni ga od mene- mene sačuvaj od njega. Odredi mi u tome dobro gdje god ono bilo i zatim me učini zadovoljnim s time”