01.02.2015.

Jasmina Ć.

"Potreba našeg stvarnoga srca, našeg bitka nije da 'uzme' bilo šta već 'da da' šta je već tamo."