01.02.2015.

U Kur'anu se kaže:

"A Božije kazne se ne boji samo narod kome propast predstoji."