02.02.2015.

...

"Kazano je da vođe stvaraju ljude i da ljudi stvaraju vođe."