02.02.2015.

U Nehdžu-l-belagi stoji:

"Kako li je divna poniznost i skromnost bogatih koji traže u ime Boga u odnosu na siromašne,a bolje od toga je umišljenost i ponos siromašnih koji se oslanjaju na Boga u odnosu na bogate."