03.02.2015.

Ahmed od Ibn Abbasa prenosi da je Muhammed a.s., rekao:

"Oblačite bijelu odjeću, jer ona je najbolja odjeća, i u nju umotavajte svoje mrtve."