03.02.2015.

Kažu:

"Žalost se javlja kad smo previše vezani za sebe i materijalne stvari."