03.02.2015.

Abdullah ibn Mes'ud je govorio:

''Ni za čim se nisam kajao kao za novim danom u kojem se skrati moj život, a ne poveća se moje dobro djelo.''