05.12.2018.

hadis

Čuvaj se dove (kletve) onoga kome je nepravda učinjena, jer zaista između njegove dove i Allaha ne postoji nikakav zastor.
(Bilježi Buhari)