28.05.2014.

Siddhartha Gautama Budha

"Samo u jednom trenutku je bitno da se probudimo. Taj trenutak je sada."

26.05.2014.

:( gdje smo mi?

Hazreti Ebu Bekr r.a., sav imetak je potrošio na Allahovom dž.š., Putu zato što je njegova istinoljubljivost to zahtjevala. Za vrijeme njegove vladavine, kao halife, dali su mu da popije jednu čašu hladne vode. Popio je i nakon toga počeo da plače. Čak je rasplakao i one koji su bili oko njega. On je prestao da plače, ali oni oko njega su nastavili sa plačom. Možda je on plakao još neko vrijeme zbog njihova plača. Zatim je obrisao lice i došao k sebi. Upitali su ga: "Šta te je ovoliko rasplakao, Ebu Bekre?"

Odgovorio im je: "Jednog dana, dok smo bili zajedno sa Allahovim Poslanikom, on kao da je nešto pogarao rukom, i kao da je govorio:

'Dalje od mene, dalje od mene!'

Ja sam ga upitao: Allahov Poslaniče, nešto tjeraš od sebe, a ja ne vidim ništa. Rekao je:

'Dunjaluk mi se pokazao sa svim svojim ljepotama, i poželio je da me navede da ga prihvatim, a ja sam mu rekao: Idi dalje od mene. I dok se udaljavao od mene u stranu, dunjaluk mi reče: Tako mi Allaha, ako ćeš se ti i spasiti od mene, oni koji dođu poslije tebe neće se izvući iz mojih ruku.'

Zaplakao sam strahujući da me dunjaluk nije naveo da ga prihvatim sa ovom čašom vode."

(Bezzar, Bejheki i Ebu Nuajm)

25.05.2014.

Hassan ibn Sabit

"Ja nisam uljepšao Muhammeda svojim riječima,

već sam Muhammedovim imenom uljepšao svoje riječi."

21.05.2014.

Montesquieu

"Viđam ljude koji se prepiru oko vjere, a čovjek bi rekao da se u isto vrijeme takmiče ko će se vjere manje pridržavati."

16.05.2014.

Ibn Sina

"Čuvaj se hrane prije nego što se probavi predhodna hrana u stomaku, i znaj da je prezasićenost novotarija koja se pojavila nakon prvog stoljeća po Hidžri."

12.05.2014.

hadis

"Doista je svjetlo vjerovanja ili svjetlost vjerovanja razmišljanje."

12.05.2014.

Hazreti Ali je rekao:

“Ko čezne za džennetom, on hita ka činjenju hajrata. Ko se boji vatre, on svome nefsu zabranjuje prohtjeve. A ko je siguran u smrt, njemu su sva naslađivanja beznačajna.”

08.05.2014.

Halil Džubran

"Prijatelji i saputnici moji, jadan je narod prepun vjerovanja, a bez vjere.
Jadan je narod koji kliče nasilnicima kao junacima i blistave osvajače drži za darodavce.
Jadan je narod koji svoj glas diže jedino kad se na pogrebu zadesi, veliča sebe samo međ ruševinama svojim i buni se tek kad se njegov vrat između sjekire i panja nađe.
Jadan je narod čiji je državnik lisica, filozof opsjenar, a umjetnost vještina krpljenja i podražavanja.
Jadan je narod čiji su mudraci nijemi od starosri, a snažni muži u kolijevci tek.
Jadan je narod narod rasparčan na djeliće, gdje svaki djelić sebe narodom smatra."

07.05.2014.

Ramakrishna

"Budi kao šaran čije su ljuske srebrne i svjetlucave, iako živi u blatu."

04.05.2014.

Marko Aurelije

"Pogledaj u sebe! U sebi imaš izvor
dobrote koji će neprestano žuboriti
ako ne prestaneš kopati."

03.05.2014.

Kineska mudrost

"Tko u tami klečeći moli, uistinu moli."

02.05.2014.

Halid Ertugrul

"U odnosu sa svojim prijeteljima budite oprezni po pitanju šale! Jer se šalama izgubilo mnogo prijetelja, međutim, nije se primjetilo da se i jedan stekao."

01.05.2014.

Hazreti Hasan je rekao:

"Blizak vam je onaj koga je ljubav približila, makar vam nikakav rod nije bio, a dalek vam je onaj koga je ljubav udaljila, makar vam i rod najbliži bio."

30.04.2014.

Skot Pek

"Ako niste dio rješenja, onda ste dio problema."

30.04.2014.

Ralph Waldo Emerson

"Sve ono što sam vidio, uči me da vjerujem Stvoritelju svega onoga
što nisam vidio."

29.04.2014.

...

"Tri su stvari koje robu donose Božije zadovoljstvo:
-često traženje oprosta,
-poniznost,i
-mnoštvo sadake."

27.04.2014.

Hinduistička mudrost

"Stablo ne uskraćuje svoju sjenu niti onome tko ga dođe posjeći."

26.04.2014.

Halil Džubran

"Ima ljudi koji imaju malo, a daju sve što imaju."

25.04.2014.

Martin B.

"Naša velika krivica nije u grijesima koje činimo,
jer kušnji je mnogo, a mi smo slabi.
Naša velika krivica jest u tome da bismo se
u svakome trenutku mogli odvratiti od zla,
a to ne činimo."

20.04.2014.

Halil Džubran

"Vaš svakodnevni život je vaš hram i vaša religija. Kad uđete u njega,ponesite sa sobom sve svoje."

16.04.2014.

Kažu:

"Ko se zadovolji onim čime ga je Allah opskrbio, taj je jedan od najbogatijih ljudi."

15.04.2014.

Halid Ertugrul

"Znajte da ljudi govore o svojim osobinama i karakteru putem riječi kojima izražavaju svoje misli o svijetu i svrsi života, i ne izbjegavajte koristiti ovu "cjediljku" prilikom pravljenja kruga prijatelja."

14.04.2014.

Mahabharata

"Ljutitog pobijedi blagošću
zlobnog dobrotom
lažljivca istinom"

13.04.2014.

Tolbert McCarrol

"Čovjek još nikada nije bio tako blizu
zvijezdama i tako daleko od samog sebe."

12.04.2014.

Alma K.

"Pružanje pomoći drugima ponekad može pružiti više zadovoljstva nego dobivanje pomoći. Zapravo, tako se dobiva mnogo, jer kroz podršku drugome izgrađujemo sebe i doživljavamo lični napredak a da nismo ni svjesni toga."

11.04.2014.

Montesquieu

"Sloboda je dobro koje nam dopušta da uživamo u svim ostalim dobrima."

09.04.2014.

Kažu:

"Oholost je nedostatak poniznosti."

07.04.2014.

Halid Ertugrul

"Sklapajte nova prijateljstva, ali znajte i vrijednost starih."

02.04.2014.

Gabriel Garcia Marquez

"Nemoj provoditi vrijeme s nekim kome nije stalo provoditi ga s tobom..."

01.04.2014.

Kažu:

"Najveće bogatstvo je zadovoljstvo."

01.04.2014.

Šejh Sadi Širazi

“ Svijeća neće izgubiti od svog svjetla ako pripali drugu svijeću .”

31.03.2014.

Arapska mudrost

"Šutnja se uči od pričljivih, strpljivost od
nestrpljivih, ljubaznost od neljubaznih.
Tim svojim učiteljima budi vječno zahvalan."

30.03.2014.

Mahatma Gandhi

"Molitva je ključ jutra i zastor večeri."

17.03.2014.

Aurelije Augustin

"Zemlja je tvoja lađa a ne tvoj dom."

14.03.2014.

Toma Kempis

"Tko zna što će donjeti dan? Zato, mislostivi Bože, daj da živim svaki dan kao da mi je posljednji, jer bi to mogao i biti. Neka danas živim onako kako bih želio živjeti kad umrem."

13.03.2014.

Halid Ertugrul

"Steknite prave prijatelje, koji, u danima kada je Vama dobro, dođu kada ih Vi pozovete, a onda kada Vam je loše, nepozvani dođu."

08.03.2014.

Šintoistička molitva

"Ako moje oči već vide nešto nečisto,
neka to ne vidi moj duh.
Ako moje uši već čuju nešto nečisto,
neka to ne čuje moj duh."

07.03.2014.

Kažu:

"Tri su stvari koje robu donose Božije zadovoljstvo:često traženje oprosta, poniznost i mnoštvo sadake."

07.03.2014.

Halil Džubran

"Kada spoznaš bit života, pronaći ćeš ljepotu u svim stvarima."

06.03.2014.

Kineska mudrost

"Vrata iza kojih se skriva dobro, teško je otvoriti;
vrata iza kojih se skriva zlo, teško je zatvoriti."

05.03.2014.

Tvrđava

''Uprkos svemu, živim kao i drugi ljudi, koji su bez moga biljega, veseo i tužan zbog običnih stvari, veseo zbog dobrih ljudi koji su pomalo zli, tužan zbog zlih ljudi koji su rijetko dobri...''

04.03.2014.

Halid Ertugrul

"Nemojte se prepirati sa svojim prijateljima! Ne zaboravite da nijedno prepiranje nema pobjednika."

04.03.2014.

Hasidska poslovica

"Budi gospodar svoje volje i rob svoje savjesti"

03.03.2014.

Sulejman a.s., je rekao:

"Mek govor gasi srdžbu. Međutim, teške riječi gomilaju srdžbu."

02.03.2014.

Ali Imran 14

"Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude: žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovome svijetu; a najljepše mjesto povratka je u Allaha."

01.03.2014.

Marko Aurelije

"Nikada nemoj smatrati za korisno nešto što bi te jednom moglo prisiliti da ne održiš riječ, da zaboraviš  na stid, da zamrziš nekoga, da posumnjaš u njega, da ga prokuneš, da se pretvaraš, da zaželiš nešto što bi morao sakriti iza zidova i zavjesa. Jer onaj koji više od svega na svijetu cijeni svoj um, dušu u svojim grudima i svetu službu vrlinama, neće postati tragićan junak, neće uzdisati, neće mu biti potrebna ni samoća, ni skup ljudi. I, što je najvažnije, živjet će i neće nikoga tjerati niti će biti tjeran. On se uopće ne brine da li će njegova duša biti duže ili kraće vremena zatočena u tijelu. Jer i kad mora otići, on polazi tako lahka srca kao da polazi na neki drugi posao koji se može izvršiti isto tako časno i pošteno. Jedina njegova briga cijelog života jeste da mu duša  ne trpi neku promjenu stranu biću koje ima razum i smisao za opće stvari."

27.02.2014.

Pascal

"Nijedna snaga nema većeg utjecaja od čestitog života. Život ne daje čovjeku sreću i uspjeh-Vi trebate da znate kako da ih sami uzmete."

27.02.2014.

Poslanik Muhammed a.s., je rekao:

"Od Gospodara svjetova došao mi je melek Džibril noseći ovu poruku:
-O Muhammede! Čuvaj svoju lijepu ćud, jer loša ćud zaista uskraćuje čovjeku dobro ovoga i budućeg svijeta."

26.02.2014.

Mahatma Gandhi

"Kad se divim čudu zalaska sunca ili ljepoti
mjeseca, punom dušom slavim Stvoritelja."

25.02.2014.

Halid Ertugrul

"Kada se susretnete sa poteškoćama u svom radu, ne odustajte! Ne zaboravite da su najvažniji uspjesi postignuti poslije najtežih prepreka."

25.02.2014.

B.A.Seneca

"Blagi govor kojeg je koristio protiv svojih neprijatelja jedan od američkih predsjednika, Abraham Lincoln, izazvao je reakciju njegovih prijatelja. Na pitanje:
-Kad možete da ih uništite, zašto ih milujete?
Lincolnov odgovor je bio jako smišljen:
-Pretvarajući svoje neprijatelje u prijatelje, ja ih, zapravo, uništim."

25.02.2014.

Neko je Hazreti Aliju upitao:

-Ko najdulje tuguje?
A on mu odgovori:
-Onaj ko ima najružniju ćud.

24.02.2014.

Franjo Asiški

"Bože, daj da više želim tješiti nego biti utješen,
shvatiti nego biti shvaćen, voljeti nego biti voljen.
Jer kad daješ sebe, dobivaš; kad zaboraviš na sebe,
nađu te; kad oprostiš, oprošteno ti je."

24.02.2014.

Imam-i-Rabbani

"Lijepe osobine su poniznost bogatog I zadovoljstvo siromaha.”

18.02.2014.

Ken Keyes

"Onaj ko u okolini traži ljepotu, osim što vidi ljepotu i napuni dušu ljepotom, on stekne i mir. Čovjek koji u okolini traži ružnoće, naći će ružne stvari, ožalostit će srce i stijesniti dušu."

07.01.2014.

Hutbe-i-Šamijje

"Radoznalost je učitelj nauke."

31.12.2013.

Halid Ertugrul

"Ljubav koja se lako stekne ne živi dugo. Jer čovjek voli razmjerno požrtvovanjima koja je podnio i bolovima od kojih je patio; na taj način ljubav mu zrije i biva dugog života."

27.12.2013.

Rečeno je:

"Lijepo lice dosadi, a lijepa narav-nikada."

26.12.2013.

John Webster je rekao:

"U prirodi ništa ne može učiniti čovjeka divljim i ozlijediti ga kao srdžba koja nema kontrole."

24.12.2013.

U hadisu stoji:

"Lijepa ćud, koja se vidi na licu, uništava mržnju."

23.12.2013.

Sulejman a.s., je rekao:

"Čovjek svoju ličnost obrazuje svojim idejama."

15.12.2013.

Halid Ertugrul

"Naučite voljeti čak i svoje neprijatelje, jer greške koje činite samo će Vam oni otvoreno govoriti."

14.12.2013.

Abdullah Sadik je rekao:

"Kada se neko od vas raznježi, neka čini dovu, jer srce zaista neće osjetiti raznježenost dok ne bude čisto."

12.12.2013.

Naš Poslanik je rekao:

"Ne možete imetcima svojim usrećiti druge, već to činite lijepim ophođenjem prema njima."

11.12.2013.

Stara izreka kaže:

"Nije učitelj onaj ko ima puno učenika, već je učitelj onaj koji od učenika načini učitelje."

10.12.2013.

Herold Skeriyan

"Olakšati svoj život i živjeti spokojno moguće je poznavanjem lakih i praktičnih strana života. Inače, to se neće postići bogatstvom i novcem."

08.12.2013.

Hazreti Ali je rekao:

"Nema života ugodnijeg od onog koji je ispunjen lijepom ćudi."

06.12.2013.

Halid Ertugrul

"Ako želite biti ličnost koju će mnogi voljeti, morate biti osoba koja mnogo voli:"

05.12.2013.

Jedna poslovca kaže:

"Čovjek koji može zadržati jednu srdžbu jedan minut, može spriječiti patnju cijelog dana."

04.12.2013.

Dr.H.Selye

"Udaljiti se od stresa moguće je tačnim tumačenjem čovjeka i svijeta. A put koji vodi tome prolazi kroz dobro poznavanje cilja stvaranja čovjeka i svijeta. Čovjek koji tačno tumači je onaj čovjek koji najmanje živi sa stresom."

02.12.2013.

...

"Da nije đubriva ispod stabla ruže, da li bi bilo lijepih ružica, čiji miris daje duši spokojstvo i mir? Da nije oluja, ledenih hladnoća i kiša, da li bi se voće i cvijeće moglo pojaviti? Da nije oštrih bolova prilikom porođaja, d ali bi na ovaj svijet dolazila djeca poput svjetlosnih loptica?

Ono što izgleda loše i ružno može biti povod lijepim i dobrim stvarima.
Onaj ko želi napredovati na putu uspjeha treba da gleda lijepe strane života, a na ružnoće ne treba obraćati pažnju."

01.12.2013.

Wiliam James kaže:

"Jedno od najvećih otkrića moje generacije je pronalazak istine da onaj ko promjeni svoje misli može da promjeni i svoj život."

30.11.2013.

Munir Gavrankapetanović

"Nije na gubitku onaj koji pada, već je na gubitku onaj koji poslije pada ne ustaje."

29.11.2013.

Balzac

"Dok radite-odmarajte se, dok se odmarate-radite!"

28.11.2013.

Marko Aurelije

"Ako je bilo koji čovjek učinio nešto ružno, učinio je to na svoju štetu, oprosti mu."

27.11.2013.

Halid Ertugrul

"Istinita ljubav je ona koja nije zamazana interesom, koja je bistra i čista. Što se više čuva-dragocjenija je, što se više troši-više se umnožava."

27.11.2013.

Stari Bošnjaci su rekli:

"Jedan musibet bolji je nego hiljadu i jedan nasihat."

26.11.2013.

Bediuzzaman je kazao:

"Ko lijepo gleda, taj lijepo razmišlja; ko lijepo razmišlja, lijepe snove sanja; a ko lijepe snove sanja, uzima ukus iz svog života."

25.11.2013.

Božiji poslanik je rekao:

"Lijepa ćud učvršćuje vezu prijateljstva."

24.11.2013.

Halid Ertugrul

"Šta može biti utjecajnije i jače od osmijeha punog ljubavi, pogleda obilnog suosjećanjima i blagog jezika."

23.11.2013.

Malcolm X

"Ako ne budete veoma oprezni, mediji će vas natjerati da mrzite ljude koji su potlačeni i da obožavate njihove tlačitelje."

23.11.2013.

Neko je divno kazao:

"Koliko ću živjeti-to nije stvar moje volje, ali od mene zavisi to da dokle god živim, živim kao čovjek."

22.11.2013.

Lukman je rekao svome sinu:

 'Sinko moj, koliko si prikupio mudrosti?'
Sin je odgovorio:
'Nisam koliko bih trebao.'
Lukman mu je rekao:
 'Sinko moj, doista ti nedostaje jedna druga stvar – druži se sa učenima. Žuri da sjedneš pred njih na koljena. Uistinu Allah oživljava mrtva srca mudrošću kao što mrtvu zemlju oživljava jakim pljuskom.'"

22.11.2013.

Muhammed Ikbal

"Za ozdravljenje poludjele pameti našeg vijeka potreban je skalper i lijek ljubavi. Jer ljubav je lijek, i život i snaga."

21.11.2013.

Ebu Ali Dekkaka je rekao:

 ''Vakat je ono u čemu si.''

20.11.2013.

Rekao je Muhammed alejhis-selam:

„Primjer dobrog i lošeg društva je poput prodavača mirisa i onoga koji raspiruje vatru. Tako, prodavač mirisa ili će ti pokloniti miris, ili ćeš ti kupiti od njega miris, ili ćeš, barem, od njega osjetiti lijep, ugodan miris. Dok, onaj koji raspiruje vatru, kovač, ili će ti prožeći, progorjeti odjeću ili ćeš osjetiti od njega neugodan miris.“


(Buharija,Muslim, Ahmed)

19.11.2013.

Davno je kazano:

"Ko ima medije ima istinu u rukama."

18.11.2013.

Hazreti Ali je rekao svome sinu Hasanu:

"Nema bogatstva kao što je razum i nema siromaštva kao što je neznanje.
Nema goreg užasa od oholosti i nema života ugodnijeg od lijepe naravi."

18.11.2013.

Kažu:

"Lijepa ćud i sreća, to su brat i sestra,
a ružna ćud i nesreća, to su blizanci."

06.11.2013.

Lao Ce

"Znati da znaš ono što znaš i da ne znaš ono što ne znaš – eto najvećeg znanja!"

01.11.2013.

Iz knjige:'Kako da usavršimo sami sebe'

"Ne treba jednu knjigu jednom pročitati i baciti je ustranu, već je potrebno ponekad iznova je pročitati. Prvi uvjet učenja i pamćenja je ponavljanje. Naše nezapamćivanje svega što čitamo i vidimo je jedna psihološka i fiziološka činjenica. Jedna knjiga je poput grada; prošetati se kroz njega samo jednom, ponekad nije dovoljno. Ako je moguće, treba ostati malo u gradu i bilo bi korisno iznova pažljivo prošetati kroz neka njegova važna mjesta."

31.10.2013.

Henri Arnold

"Pametna osoba se zapita, glupa pita ostale."

30.10.2013.

Siddhartha Gautama Budha

"Nikada mržnju nepobjeđuješ mržnjom.
Mr
žnju pobjeđ
uješ ljubavlju"

29.10.2013.

Neko reče:

"Učiš se da govoriš govoreći, da učiš-učeći, da trčiš-trčeći, da radiš-radeći; i po istom principu, učiš se da voliš-voleći. "

28.10.2013.

Egipatska mudrost

"Mnogo je malih riječi
koje su vrijedne poštovanja.
Malo je velikih stvari
koje su vrijedne divljenja."

21.10.2013.

Ali Sert

"Čitanje je tako ukusna stvar,
da je nijedan ukus ne može dostići.
Onaj ko osjeti ukus čitanja
počinje uzimati ukus života."

27.09.2013.

Kažu:

"Mnogo štošta raditi znači ništa ne raditi."

24.09.2013.

Kažu:

"Jedina zarada koja se ne može povratiti i nadoknaditi je vrijeme."

21.09.2013.

Od Lukmana se prenosi da je Isa, a.s., rekao:

„Kao što su vam vladari prepustili mudrost i vi njima prepustite dunjaluk."


Noviji postovi | Stariji postovi