beats by dre cheap

Božiji Poslanik a.s., je rekao:

"Doći će vam namjesnici nakon mene, pa će vam dobročinitelj činiti dobro, a pokvarenjak zlo!Slušajte ih i budite pokorni u svemu što je u skladu sa istinom i klanjajte iza njih! Ako budu činili dobro to pripada i vama i njima, a ako budu činili zlo to pripada vama, a protiv je njih!"
(Ibn Džerir od Ebu Hurejre)

Hikaje- mudrosti
http://mudrosti.blogger.ba
04/11/2014 21:26